Μουσικοθεραπεία: Αντιμετωπίζοντας τον αυτισμό διαφορετικά

Αυτισμός

Ο αυτισμός ορίζεται ως μία διαταραχή της οποίας τα συμπτώματα διαφέρουν ανάλογα με τη μορφή της. Επηρεάζει τις κοινωνικές, γλωσσικές και γνωστικές δεξιότητες του παιδιού, ενώ ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά των ατόμων με αυτισμό είναι η δυσκολία στη θεμελίωση κοινωνικών σχέσεων και στην εκδήλωση των συναισθημάτων τους.

Αυτισμός και μουσικοθεραπεία

Έχει παρατηρηθεί ότι η μουσικοθεραπεία επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Ένας από τους λόγους που οι ειδικοί ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν τη μουσική ως θεραπεία είναι ότι ενεργοποιεί και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου. Έτσι ο θεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα τραγούδι ή ένα μουσικό όργανο προκειμένου να ενισχυθούν οι γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες.

Διβάστε τη συνέχεια εδώ