Τι σημαίνει “το παιδί μου δεν μιλάει καθαρά”;

Η πιο όμορφη στιγμή κατά την ανάπτυξη ενός παιδιού είναι όταν αρχίζει να λέει τις πρώτες του λεξούλες. Καθώς οι λεξούλες από δυο, τρεις γίνονται πολλές και σιγά σιγά φράσεις, τα μικρά «λαθάκια» του παιδιού αποτελούν στιγμές που μας φέρνουν χαμόγελο στα χείλη. Πότε όμως αυτός ο χαριτωμένος τρόπος ομιλίας κρύβει διαταραχή;

Ένα παιδί στην ηλικία των τεσσάρων ετών θα πρέπει να προφέρει καθαρά όλα τα φωνήματα και να δημιουργεί ολοκληρωμένες προτάσεις. Όταν λοιπόν σ’ αυτή την ηλικία αντικαθιστά ένα φώνημα με κάποιο άλλο ή με διαφορετικό κάθε φόρα (φάλασσα αντί για θάλασσα, λόδα αντί για ρόδα), απλοποιεί συλλαβές ( λάπα αντί για ντουλάπα), παραλείπει φωνήματα ή απλοποιεί συμφωνικά συμπλέγματα (πίτι αντί για σπίτι) ή ακόμη αλλοιώνει φωνήματα τότε μιλάμε για φωνολογική διαταραχή. Τι σημαίνει αυτό; Η αιτιολογία ποικίλει από κάποιο οργανικό πρόβλημα ή λόγω συναισθηματικής ανωριμότητας, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό που παρουσιάζουν φωνολογική διαταραχή δεν παρουσιάζουν κάποιο οργανικό, ανατομικό ή ψυχολογικό αίτιο.

Σύμφωνα με έρευνες οι καλές γλωσσικές ικανότητες του παιδιού βοηθούν και παίζουν σημαντικό ρόλο στη μετέπειτα σχολική του επίδοση. Δεν είναι λίγες οι φορές που μία μη έγκαιρη αντιμετώπιση κάποιας φωνολογικής ή αρθρωτικής διαταραχής οδήγησε στην εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών.

Πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό; Η απάντηση είναι «Ναι». Μια λογοθεραπευτική αξιολόγηση θα μπορέσει να δώσει απαντήσεις σχετικά με το είδος της διαταραχής. Παράλληλα ένα εξατομικευμένο λογοθεραπευτικό πρόγραμμα θα βελτιώσει την άρθρωση και την ομιλία του παιδιού.

Καρατσούδη Θεοδώρα

Λογοθεραπεύτρια, M.eD

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ειδική Αγωγή