Οδηγίες βήμα βήμα για να δω την έγκριση της γνωμάτευσης του παιδιού μου.

Οδηγίες βήμα βήμα για να δω την έγκριση της γνωμάτευσης του παιδιού μου.

Στην εποχή της ψηφιοποίησης, αλλάζει κι ο τρόπος παραλαβής της γνωμάτευσης. Δυστυχώς όμως η ενημέρωση των γονέων είναι ελλιπής με αποτέλεσμα εκατοντάδες οικογένειες να δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με αυτή την αλλαγή.

Παρακάτω υπάρχουν τα 6 βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσετε για να ελέγξετε αν η γνωμάτευσή σας εγκρίθηκε.

Αφού έχετε λάβει το ενημερωτικό είτε στο e-mail ή μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο είτε από το γραφείο ΕΟΠΥΥ στο οποίο εξυπηρετείστε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Μπείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ και επιλέξτε τον σύνδεσμο «Φάκελος Ασφάλισης Υγείας».

Οδηγίες γνωμάτευσης ΕΟΠΥΥ

2. Επιλέξτε «Σύνδεση με Κωδικούς TAXISNET»

Οδηγίες γνωμάτευσης ΕΟΠΥΥ
3. Συνδεθείτε (ο γονιός στον οποίο είναι ασφαλισμένο το παιδί) με τους Κωδικούς TAXISNET.
Οδηγίες γνωμάτευσης ΕΟΠΥΥ

4. Εισάγετε το Α.Μ.Κ.Α. σας.

Οδηγίες γνωμάτευσης ΕΟΠΥΥ

5. Εισάγετε στην επάνω αριστερή γωνία το Α.Μ.Κ.Α. του παιδιού σας.

Οδηγίες γνωμάτευσης ΕΟΠΥΥ
6. Σκρολάρετε προς τα κάτω κι επιλέξτε τις «Γνωματεύσεις».
Οδηγίες γνωμάτευσης ΕΟΠΥΥ

 Όταν η γνωμάτευσή σας εγκριθεί απευθυνθείτε στο γραφείο ΕΟΠΥΥ από το οποίο εξυπηρετείστε με το ενημερωτικό σας ώστε να σας εκτυπώσουν την έγκριση της γνωμάτευσης.